Avis Legal

1. Condicions generals:
Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l’ús i l’accés al lloc web http://www.fruitesiverduresmariarosa.cat/ (d’ara endavant, lloc o web) i les responsabilitats derivades del seu ús, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI). Es considerarà que l’accés o la simple utilització del lloc web per part de l’usuari implica l’adhesió d’aquest a totes les condicions que fruitiesiverduresmariarosa (d’ara endavant, l’empresa) tingui publicades en aquest moment al web. S’informa als usuaris que l’empresa respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les seves dades personals, adoptant per això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades.

2. Titular:
El titular d’aquest lloc web és:

Fruitesiverduresmariarosa.cat amb domicili comercial al Mercat Municipal del Masnou
C/ Itàlia, 50, Parada 31-32 El Masnou 08320 (Barcelona), telèfon de contacte 93 540 03 52 i adreça de correu electrònic xavi@fruitesiverduresmariarosa.cat

3. Objecte:
L’objectiu d’aquest lloc és informar de l’activitat i serveis que desenvolupa i ofereix l’empresa.

4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial:
La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, fitxers de programari, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts està protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas l’accés per part de tercers a aquest lloc implica algun tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Queden prohibits la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular. L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin incloure’s en els continguts. http://www.fruitesiverduresmariarosa.cat/ és un domini registrat per l’empresa. El domini no pot ser utilitzat, llevat d’autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de l’empresa de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de l’empresa.

5. Accés:
Els usuaris podran accedir al lloc de forma lliure i gratuïta. No obstant això, l’empresa es reserva el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web a aquells usuaris que no posseïsquen les credencials adequades. Aquestes credencials (usuari i contrasenya) són facilitades per l’empresa als seus clients o a aquells usuaris que ho sol·licitin de forma expressa, amb la finalitat d’accedir a informació específica per a aquest grup d’usuaris. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permessa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa.

6. Responsabilitat i obligacions:
6.1. Responsabilitat pel contingut
El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general, amb una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial. L’empresa es desvincula de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web. L’empresa rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per l’empresa o no publicada de forma autoritzada per ell sota el seu nom, així com la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts. Igualment, en relació amb els continguts, l’empresa es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

6.2. Responsabilitat pel que fa als enllaços a altres pàgines web (links)

Els enllaços introduïts en aquest lloc web tenen un caràcter merament informatiu, per tant, l’empresa no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis proporcionats a través d’aquestes pàgines web. En conseqüència, l’empresa declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment pel contingut, relacionat amb les pàgines enllaçades. Aquests enllaços a altres pàgines, així com els productes o serveis que ofereixen, no impliquen un suport, patrocini o recomanació per part de l’empresa.

6.3. Responsabilitat en cas que aquesta pàgina sigui el destí de l’enllaç introduït en una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines amb destinació al lloc de l’empresa, s’han de seguir les següents estipulacions: Cal sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i aquesta ha de constar de forma explícita.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur l’usuari a la pròpia adreça de l’empresa i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, llevat d’autorització expressa i per escrit de l’empresa, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de cap manera el lloc web de l’empresa, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de l’empresa.

Si es vol fer constar algun signe distintiu de l’empresa, com ara marques, logotips i denominació, caldrà comptar amb l’autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç ha de actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de l’empresa.

Es prohibeix, llevat d’autorització expressa de l’empresa, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de l’empresa com a paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la cerca de llocs webs realitzada a través de cercadors. L’empresa no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç.

6.4. Responsabilitat en aspectes tècnics

L’empresa farà tot el possible per donar un servei estable i durador, però en cap cas garanteix la continuïtat del funcionament ni l’operativitat i disponibilitat del lloc web per causes alienes a la seva responsabilitat. L’empresa no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys als sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web. Per aquest motiu, en cap cas es indemnitzarà per possibles problemes deguts al mal funcionament del sistema.

6.5. Obligacions dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que l’empresa pugui patir com a conseqüència del incompliment, per la seva part, de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’empresa el dret a excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses i a rescindir el contracte d’assegurança sol·licitat, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L’usuari no podrà fer servir aquest servei per transmetre qualsevol classe de material il·legal, amenaçador, difamatori o qualsevol altre tipus de material considerat ofensiu. De la mateixa manera, no podrà fer ús incorrecte dels continguts de l’empresa, utilitzar-los amb finalitats diferents a les previstes, reproduir-los, modificar-los o transformar-los. Qualsevol informació obtinguda al lloc de l’empresa i mostrada en una pàgina externa ha de mostrar-se indicant degudament la font, és a dir, el nom del lloc i l’enllaç o pàgina d’on s’ha obtingut la informació. Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que en el seu moment establirà l’empresa relativa a l’ús del lloc. A aquests efectes, l’empresa es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

7. Durada i modificació

L’empresa tindrà dret a modificar unilateralment els termes i condicions aquí estipulades, de forma total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà i es posarà en coneixement dels usuaris de la mateixa manera que es troben en aquesta nota legal. La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per l’empresa. Aquesta podrà donar per terminada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar indemnització alguna per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre l’empresa que tingui en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per la mateixa. L’empresa no tindrà cap obligació de mantenir cap contingut ni de reenviar cap missatge no llegit o no enviat ni a l’usuari ni a un tercer.

8. Legislació i jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Les condicions que apareixen en aquesta web estan, en tot cas, sotmeses a les Lleis i Tribunals espanyols. En cas de controvèrsies entre l’usuari i l’empresa, les parts expressament pacten i acorden, pel que fa a la prestació del servei, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, el seu sotmetent als Tribunals i Jutjats de Barcelona (Espanya).

Fruitesiverduresmariarosa

Fruites i verdures de qualitat

Mercat Municipal del Masnou
C/ Itàlia, 50
Parada 31-32
El Masnou 08320 (Barcelona)